Vart skall jag vända mig om jag misstänker diagnosen CDG?

Svårdiagnostserade sjukdomar fångas inte alltid upp av den vanliga sjukvården. Om du tror att ni kan vara drabbade får du vända dig till specialiserade enheter inom vården.

Då CDG-syndromet delas in två olika varianter finns två ställen att söka resurser för diagnos och hjälp. Klicka på länkarna nedan.

Den vanligaste formen av CDG: PPM2-CDG >>

En mer ovanlig form av CDG: MPI-CDG >>