Stöd oss

Vi är en ideell förening som inte uppbär några offentliga bidrag. Vår verksamhet bygger på frivilligt arbete från medlemmar och anhöriga. Vi är i behov av medel för att utveckla verksamheten, sprida kunskap om CDG-syndromet och skapa mötesplatser där drabbade kan utbyta erfarenheter.

Vill du bidra till vår viktiga verksamhet? Kontakta ordförande Anna Lund, telefon
0734-24 68 84, [email protected]

Medlem eller inte så kan Du kan också stödja CDG föreningen med en gåva. Använd bankgiro 5905-4940