Välkommen till Svenska CDG-Föreningen

Svenska CDG-föreningen är en samlande kraft för CDG-drabbade familjer i Sverige. Hittills är det mest barn och ungdomar som fått diagnosen. Vi verkar för att främja forskning inom området och sprida information om syndromet. Föreningen har även en stor social funktion. Vi har regelbundet sammankomster med såväl barn som föräldrar. Målsättningen är att anordna minst en sammankomst per år.

CDG-föreningen har även internationella kontakter med andra sammanslutningar i Norden och USA.

På den här hemsidan får du information om syndromet och tips om vart du kan vända dig om du har några frågor kring sjukdomen.

Om föreningen

Vi är en ideell förening som verkar för dem som drabbats av CDG-syndromet.

Vad är CDG?

CDG – en ovanlig diagnos.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du undrar över något

World CDG day – 16:e maj

Hjälp oss öka kännedomen om CDG (Congentital Dirsorder in Glycosylation). 16 maj är ”Global CDG day” 

För mer information: Klicka här >>

 

Aktuellt

Kommande event:

2020 Rare disease day symposium and CDG Family Conference 28 februari–1 mars 2020, San Diego, USA. För mer info klicka här: http://cdgcare.com/category/news-and-events/

Svenska CDG föreningens årliga familjeträff 21–24 maj 2020, ÄdelforsFör mer info kontakta Eva Rubin

Köp vårt CDG te och bidra till hopp!
Läs mer >>

Rapport från 2nd World Conference CDG, 28-30 augusti 2015 i Lyon
Läs mer >>