Styrelse Svenska CDG-Föreningen

Ordförande
Anna Lund, telefon 0734-24 68 84, [email protected]

Kassör/sekreterare
Eva Rubin, telefon 044-31 08 73, 0706-66 80 53, [email protected]

Ledamöter
Åsa Andersson, [email protected]
Pia Willhelmsson

Revisor
Rolf Odselius, telefon 046-29 36 92, 0705-58 10 85, [email protected]