Styrelse Svenska CDG-Föreningen

Ordförande
Anna Lund, telefon 0734-24 68 84, svenskacdgforeningen@gmail.com

Kassör/sekreterare
Eva Rubin, telefon 044-31 08 73, 0706-66 80 53, rubin.eva2@gmail.com

Ledamöter
Åsa Andersson, asa.0704040169@gmail.com
Pia Willhelmsson

Revisor
Rolf Odselius, telefon 046-29 36 92, 0705-58 10 85, rolf@odselius.se